GGD-inspectie Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club voor BSO

Nadat er een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is ingediend, voert een GGD-inspecteur een onderzoek uit naar de kwaliteit van de kinderopvanglocatie (kindercentrum, gastouderopvanglocatie of peuterspeelzaal). Op basis van de uitkomsten besluit de gemeente of de locatie wordt opgenomen in het LRKP. Vervolgens gaat een GGD-inspecteur jaarlijks na of de kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder andere op:

•    pedagogische praktijk;
•    beroepskracht-kindratio;
•    groepsgrootte;
•    beroepskwalificaties;
•    verklaringen omtrent gedrag (vog’s).

Kindercentra, gastouderopvanglocaties en peuterspeelzalen die minder goed of slecht presteren op het gebied van kwaliteit, onderzoekt de GGD intensiever en uitgebreider.
Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar.
De laatste rapporten van Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club voor BSO kunt u hier inzien

Jottum! Kinderdagverblijf  18

2022 definitief rapport KDV 18 Jottum Ede

2021 definitief rapport KDV 18 Jottum Ede

2020 definitief rapport KDV 18 Jottum Ede

Jottum! Kinderdagverblijf  21

2022 Definitief Inspectierapport KDV Jottum! Ede

2021 Definitief Inspectierapport KDV Jottum! Ede

2020 Definitief Inspectierapport KDV Jottum! Ede

Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang

2022 definitief rapport BSO

2021 definitief rapport BSO