GGD inspectie

GGD-inspectie Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club voor BSO

Nadat er een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is ingediend, voert een GGD-inspecteur een onderzoek uit naar de kwaliteit van de kinderopvanglocatie (kindercentrum, gastouderopvanglocatie of peuterspeelzaal). Op basis van de uitkomsten besluit de gemeente of de locatie wordt opgenomen in het LRKP. Vervolgens gaat een GGD-inspecteur jaarlijks na of de kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder andere op:

•    pedagogische praktijk;
•    beroepskracht-kindratio;
•    groepsgrootte;
•    beroepskwalificaties;
•    verklaringen omtrent gedrag (vog’s).

Kindercentra, gastouderopvanglocaties en peuterspeelzalen die minder goed of slecht presteren op het gebied van kwaliteit, onderzoekt de GGD intensiever en uitgebreider.
Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar.
De laatste rapporten van Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club voor BSO kunt u hier inzien

Jottum! Kinderdagverblijf  18

Definitief rapport KDVJottum te Ede (september 2013)
Definitief rapport KDV Mondriaanstraat 18 te Ede (september 2014)
150702-0019 Definitief rapport KDV Jottum! 18 te Ede mei 2015
2016 inspectierapport-kdv-18-jottum-ede
Definitief rapport KDV 18 (september herzien)
2017 definitief rapport KDV 18 Jottum Ede

2018 definitief rapport KDV 18 Jottum Ede

Jottum! Kinderdagverblijf  21

21.2018 Definitief Inspectierapport KDV Jottum! Ede

definitief inspectierapport kdv-21-2017
2016-160504-0014-definitief-inspectierapport-kdv-21-jottum-ede-2016
150702-0016 Definitief rapport KDV Jottum! te Ede oktober 2015
2016-160504-0014-definitief-inspectierapport-kdv-21-jottum-ede-2016
Definitief-inspectierapport-kdv-21-jottum-ede-2016

Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang

Definitief rapport BSO Jottum Club! te Ede (september 2013 )
Definitief rapport BSO Jottum Club! te Ede (september 2014 )
150702-0021 Definitief rapport BSO De Jottum! Club te Ede mei 2015
160504-0013-2016-definitief-inspectierapport-bso-de-jottum-ede-2
2016-definitief-rapport-bso-de-jottum-club
2017 definitief rapport BSO De Jottum Club Ede