Beleidsplan Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang

In het beleidsplan van de Jottum! Club worden veel uiteenlopende onderwerpen omschreven. De bedrijfsstructuur, welke groepen zijn er bij Jottum! alsmede de leeftijden binnen de groepen. Er wordt uitgelegd wat de uitgangspunten ten opzichte van kinderen zijn.
Wat wil de Jottum! Club de kinderen meegeven.

Daarnaast is het een “handboek” voor de pedagogisch medewerkers. Wat zijn de regels bij De Jottum! Club, wat bieden wij aan, hoe doen wij dat en nog veel meer. Het beleid is altijd in beweging, past het nog bij de Jottum! Club. Jaarlijks zijn er meerdere beleidsvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen bespreken de medewerkers het Jottum! beleid.

Het Kind staat voorop, daarnaast de Medewerker

In de Jottum! organisatie wordt gewerkt volgens het gedachtegoed van Ricardo Semler. Een Braziliaanse ondernemer die vrijheid (in de meest uitgebreide vorm van denken) een belangrijke levenswaarde vindt. Jottum! is een zelfsturende organisatie. Dit houdt in dat alle medewerkers zelf roosteren, zelf bepalen welke dagen zij willen werken. Er vinden geen functioneringsgesprekken plaats. Wij geven elkaar feedback op het moment dat het zich aandient.

Bij Jottum! controleren wij elkaar niet op basis van opgelegde regels maar respecteren wij ieders vrijheid. Het doel van allen is, er Zijn voor het Kind en voor je Medemens.

Volwassen omgaan met elkaar betekent in onze organisatie, dat iedereen haar/zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, voor zowel de organisatie, als voor de kinderen, als voor de ouders/verzorger, als voor elkaar en voor je Medemens.

 De volgende uitgangspunten gelden als basis voor het pedagogisch beleid

 

De opvoeding is gericht op de ontplooiing van een kind tot een zelfstandig, creatief en kritisch persoon. Alsmede op het aanleren van sociale vaardigheden.

Ieder kind heeft recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Gevoelens dienen serieus genomen te worden, hoewel het noodzakelijk is bepaald gedrag te bespreken. Ieder kind heeft recht op respect en moet ruimte krijgen om zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen. Bij de Jottum! Club wordt geen verbaal of fysiek geweld gebruikt.

Ieder kind heeft basisbehoeften. Basisbehoeften zijn o.a. voeding, slaap, aandacht en genegenheid. De Jottum! organisatie streeft ernaar zoveel mogelijk aan deze behoeften te voldoen.

Het is belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Een kind is bekend met de plaats en de manier van opvang binnen de Jottum! Club.

Een kind heeft recht op individuele aandacht en zorg waarbij tevens rekening gehouden wordt met het belang van de groep als geheel.

Creëren van ontwikkelingsmogelijkheden


De ontwikkeling van kinderen verloopt niet bij elk kind op dezelfde wijze. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Ook heeft ieder kind op verschillende gebieden veel mogelijkheden in zich. Het tempo waarop die mogelijkheden worden ontwikkeld wordt mede bepaald door de situatie waarin het kind opgroeit en de mensen waarmee het kind zich omringt. De Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang levert hieraan een belangrijke bjdrage.

De medewerkers van de Jottum! Club zijn erop gericht om kinderen na schooltijd in een veilige en prettige omgeving de middag te laten doorbrengen. Hierbij wordt zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de belevingsfase waarin het kind zich bevindt.

Respect hebben voor de autonomie van een kind is erg belangrijk. Als pedagogisch medewerker is het belangrijk om een kind in zijn of haar proces naar zelfstandigheid te begeleiden.

Niet je hele lange leven met je voetjes op de grond.
Een beetje dromen, beetje zweven, lijkt mij ook niet ongezond

Toon Hermans

Beleef het bij Jottum! Kinderdagverblijf

Jottum! Kinderdagverblijf
Mondriaanstraat 18-21
6717 SC Ede

De Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang
Mondriaanstraat 18
6717 SB Ede

Postadres
Mondriaanstraat 21
6717 SC Ede

E-mail: info@jottumkinderdagverblijf.nl

 

Twijfel je wel eens of je wilt veranderen van baan?

Wil jij eerst ervaren hoe het op de Jottum! werk-vloer is en kennis maken met het Jottum! team voordat je een sollicitatiegesprek hebt?

Dat mag!

Laat het ons weten, dan neemt één van de Jottum! medewerkers contact met jou op voor het maken van een afspraak.

En……dan kun je kennismaken met het Jottum! team en ervaren of Het Jottum! Gevoel ook bij jou past.

Bel voor een afspraak!

0318 - 618 729

Volg je Jottum! al?

Deelnemen aan de Jottum! Oudercommissie?
Lees er hier meer over...

De GGD inspectie rapporten zijn hier in te zien

Loading...

Wij hebben de zomer in onze bol!

Bekijk snel onze zomervacature op de vacaturepagina

You have Successfully Subscribed!