Beleidsplan Jottum! Kinderdagverblijf

In het beleidsplan van Jottum! Kinderdagverblijf zijn veel uiteenlopende onderwerpen beschreven. De bedrijfsstructuur, welke groepen er zijn bij Jottum! Kinderdagverblijf. Alsmede de leeftijden binnen de groepen. Er wordt uitgelegd wat de uitgangspunten ten opzichte van kinderen zijn. Wat wil de Jottum! organisatie het kind meegeven.

Daarnaast is het een “handboek” voor de pedagogisch medewerkers. Het geeft uitleg over bijvoorbeeld het opwarmen van flesjes voor baby’s, het bewaren van borstvoeding, zindelijkheidstraining, veiligheid in en om het Jottum! pand, inbakeren van baby’s, kinderen die bijten, het wennen bij een kinderdagverblijf en nog veel meer.

Het Jottum! beleid is altijd in beweging, past het nog bij de Jottum! organisatie. Jaarlijks zijn er meerdere Jottum! beleidsvergaderingen.
Tijdens deze vergaderingen bespreken de medewerkers het Jottum! beleid. 

Het Kind staat voorop, daarnaast de Medewerker.

In de Jottum! organisatie wordt gewerkt volgens het gedachtegoed van Ricardo Semler. Een Braziliaanse ondernemer die vrijheid (in de meest uitgebreide vorm van denken) een belangrijke levenswaarde vindt. Jottum! is een zelfsturende organisatie. Dit houdt in dat alle medewerkers zelf roosteren, zelf bepalen welke dagen zij willen werken. Er vinden geen functioneringsgesprekken plaats. De medewerkers geven elkaar feedback op het moment dat het zich aandient.

Bij Jottum! Kinderdagverblijf wordt een ieders vrijheid gerespecteerd. Het doel van allen is, er Zijn voor het Kind en voor de Medemens.

Volwassen omgaan met elkaar betekent in de Jottum! organisatie, dat iedereen haar/zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Voor zowel de organisatie, als voor de kinderen, als voor de ouders/verzorger, als voor elkaar en voor je Medemens.

 De volgende uitgangspunten gelden als basis voor het Jottum! pedagogisch beleid

 

De opvoeding is gericht op de ontplooiing van een kind tot een zelfstandig, creatief en kritisch persoon. Alsmede op het aanleren van sociale vaardigheden.

Ieder kind heeft recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Gevoelens dienen serieus genomen te worden, hoewel het noodzakelijk is bepaald gedrag te bespreken. Ieder kind heeft recht op respect en dient de ruimte te krijgen om zich op zijn of haar  eigen manier te ontwikkelen. In het kinderdagverblijf wordt geen verbaal of fysiek geweld gebruikt.

Ieder kind heeft basisbehoeften. Basisbehoeften zijn o.a. voeding, slaap, aandacht en genegenheid. De Jottum! organisatie streeft ernaar om aan deze behoeften te voldoen.

Het is belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Een kind is bekend met de plaats en de manier van opvang binnen Jottum! Kinderdagverblijf.

Een kind heeft recht op individuele aandacht en zorg waarbij tevens rekening gehouden wordt met het belang van de groep als geheel. 

Baby

Baby’s zijn afhankelijk van de zorg van volwassenen. Daarom zijn de pedagogisch medewerkers er om het kind ruimte te geven voor autonomie alsmede de initiatieven van het kind te volgen. Bijvoorbeeld eerst oogcontact maken met de baby voordat het opgepakt wordt. Vertellen aan de baby wat je gaat doen. Hierdoor krijgt de baby op zijn of haar niveau controle over de situatie. Dit is een basis voor verdere positieve ervaringen. Zo is er een wederkerige communicatie tussen baby en pedagogisch medewerker. Een balans tussen autonomie en afhankelijkheid die past bij baby’s.

 

Dreumes

Dreumesen willen veel zelf doen en zijn tegelijkertijd nog sterk emotioneel afhankelijk van de pedagogisch medewerkers. Ze worden soms heen en weer geslingerd tussen afstoten en nabijheid claimen. Pedagogisch medewerkers kunnen dit emotionele conflict oplossen door bijvoorbeeld de dreumesen vrij te laten spelen en zelf beschikbaar te blijven via oogcontact. Door even naar de pedagogisch medewerkers te kijken kan de dreumes zijn of haar behoefte aan afhankelijkheid bevredigen en verder spelen en ontdekken.

 

Peuter

Peuters kunnen enige tijd zelfstandig spelen. Als ze de pedagogisch medewerker nodig hebben, zoeken ze vaak zelf contact. Peuters ontdekken een andere vorm van afhankelijkheid. De afhankelijkheid van andere kinderen. Ze ontdekken dat andere kinderen niet met je willen spelen als je geen rekening met hen houdt.
Dat soms de wet van de sterkste geldt. Peuters zijn meer autonoom in relatie tot de pedagogisch medewerkers. Als ze willen samenspelen zijn ze afhankelijker van de regels van het kinderspel. Soms hebben ze hulp nodig van de pedagogisch medewerker bij het leren samenspelen met andere kinderen.

Vandaag is de dag,
hij komt maar één keer,
morgen dan is het vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet van het leven,
het màg,
maar doe het vandaag
want vandaag is de dag!  

Toon Hermans

Beleef het bij Jottum! Kinderdagverblijf

Jottum! Kinderdagverblijf
Mondriaanstraat 18-21
6717 SC Ede

De Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang
Mondriaanstraat 18
6717 SB Ede

Postadres
Mondriaanstraat 21
6717 SC Ede

E-mail: info@jottumkinderdagverblijf.nl

 

Twijfel je wel eens of je wilt veranderen van baan?

Wil jij eerst ervaren hoe het op de Jottum! werk-vloer is en kennis maken met het Jottum! team voordat je een sollicitatiegesprek hebt?

Dat mag!

Laat het ons weten, dan neemt één van de Jottum! medewerkers contact met jou op voor het maken van een afspraak.

En……dan kun je kennismaken met het Jottum! team en ervaren of Het Jottum! Gevoel ook bij jou past.

Bel voor een afspraak!

0318 - 618 729

Volg je Jottum! al?

Deelnemen aan de Jottum! Oudercommissie?
Lees er hier meer over...

De GGD inspectie rapporten zijn hier in te zien

Loading...

Wij hebben de zomer in onze bol!

Bekijk snel onze zomervacature op de vacaturepagina

You have Successfully Subscribed!