de Jottum! Oudercommissie


Je kunt er oneindig over praten ‘wie is groot en wat is klein’.
Leven is geen zaak van maten maar gewoon een zaak van ‘zijn’

Het samenstellen van een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor kinderdagverblijven.
De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal terreinen, waaronder het pedagogisch beleid. De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie/kantoorteam over het te voeren beleid en houdt toezicht op de implementatie en naleving van de kwaliteitseisen, organiseert activiteiten bijvoorbeeld een ouderavond en informeert de ouders met een nieuwsbrief.

De oudercommissieleden overleggen en beslissen de algemene onderwerpen gezamenlijk. Wanneer een onderwerp betrekking heeft op één locatie dan zullen de leden van deze locatie hier een definitief oordeel over geven.

Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang zijn op zoek naar Energieke, Open, Enthousiaste, Iniatiefrijke, Gezellige en Eerlijke Ouders die op een fijne manier feedback aan ons kunnen geven. Zo dragen wij er gezamenlijk zorg voor dat de kwaliteit van Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club hoog blijft en dat de Jottum! organisatie zich onderscheidt in haar branche.

Heeft u interesse en tijd om deel te nemen aan de oudercommissie?
U bent van harte welkom!

Beleef het bij Jottum! Kinderdagverblijf

Jottum! Kinderdagverblijf
Mondriaanstraat 18-21
6717 SC Ede

De Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang
Mondriaanstraat 18
6717 SB Ede

Postadres
Mondriaanstraat 21
6717 SC Ede

E-mail: info@jottumkinderdagverblijf.nl

 

Twijfel je wel eens of je wilt veranderen van baan?

Wil jij eerst ervaren hoe het op de Jottum! werk-vloer is en kennis maken met het Jottum! team voordat je een sollicitatiegesprek hebt?

Dat mag!

Laat het ons weten, dan neemt één van de Jottum! medewerkers contact met jou op voor het maken van een afspraak.

En……dan kun je kennismaken met het Jottum! team en ervaren of Het Jottum! Gevoel ook bij jou past.

Bel voor een afspraak!

0318 - 618 729

Volg je Jottum! al?

Deelnemen aan de Jottum! Oudercommissie?
Lees er hier meer over...

De GGD inspectie rapporten zijn hier in te zien

Loading...