Klassieke muziek.

De zintuigen van een kindje ontwikkelen zich al in de buik en komen in de eerste levensjaren tot bloei. Omgevingsgeluiden zoals de buikgeluiden van de moeder en geluiden die van buiten haar lichaam worden waargenomen. Geluiden die onrust veroorzaken of die tot rust brengen; veel (aanstaande) moeders kunnen er over meepraten hoe het kindje op allerlei geluiden reageert.

In de eerste levensfase maakt ons kindje zelf geluid tijdens het spel of in de wieg. Ook luistert het naar zichzelf en andere omgevingsgeluiden. Het kindje ontdekt het gebruik van de eigen stem in zijn prilste vorm. Klank, muziek en zingen in haar prilste vorm. Het kindje communiceert en ontdekt zichzelf en de omgeving via geluid.

Waarom zijn er kinderen die onrustig zijn, concentratieproblemen hebben of worden er andere diagnoses gesteld? Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang heeft daar ook geen antwoord op. Jottum! gaat uit van wat het kindje in een levensfase zelf nodig heeft en uitstraalt en probeert ‘in huis’, door rust te creëren en uit te stralen, daar aan mee te werken.

Invloed van muziek

Jottum! wil uw kindje graag de mogelijkheden bieden voor de natuurlijke aanleg voor communicatie en creativiteit; de basale elementen voor een goede ontwikkeling. Communicatie hebben wij nodig om begrepen te worden en creativiteit is een belangrijke schakel daarin. Muziek prikkelt de creativiteit en is zelf een belangrijk communicatiemiddel. Jottum! gaat op zoek naar muziek die zorgt voor een rustige klankrijke omgeving. Een omgeving waarin het fysieke vermogen voor nadoen en ontdekken groeit en de geestelijke ontwikkeling en emotie ruimte krijgen. Dankzij deze basiselementen kan uw kind zich ontwikkelen tot een harmonisch, veelzijdig, vrolijk, zingend, spelend en lerend kind.

Onderzoek toont aan dat klassieke muziek de intellectuele vermogens bij kinderen gunstig beïnvloedt. Naast het stimuleren van de communicatieve en creatieve vermogens wordt ook de emotionele en de geestelijke ontwikkeling gunstig beïnvloed. Bewuste of onbewuste invloed van vormbesef versterkt de inzichtelijke en rekenkundige ontwikkeling. Het luisteren naar klassieke muziek zou de concentratie stimuleren en daardoor het begrijpen en leren bevorderen.

Keuze voor Klassieke muziek

Natuurlijk zullen er ook allerlei fabeltjes de ronde doen over het belang van klassieke muziek. Jottum! gelooft dat muziek, die zelf een goede vormende structuur heeft, klankrijk is en ‘vraagt’ om ernaar te luisteren, in de eerste levensjaren meehelpt aan de vorming van uw kind. Daarbij komt dat muziek die zich rustig ontwikkelt ook rustgevend werkt.

Jottum! kinderdagverblijf draait daarom elke dag minimaal een half uur klassieke muziek op de groepen. Op de Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang wordt elke dag klassieke muziek aangeboden.

Muziek prikkelt, Muziek stimuleert, Muziek geeft rust.

 

Loading...

Wij hebben de zomer in onze bol!

Bekijk snel onze zomervacature op de vacaturepagina

You have Successfully Subscribed!