Je kunt er oneindig over praten ‘wie is groot en wat is klein’. Leven is geen zaak van maten maar gewoon een zaak van ‘zijn’

Het samenstellen van een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor kinderdagverblijven. De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal terreinen, waaronder het pedagogisch beleid.

Jottum! Kinderdagverblijf bestaat uit twee locaties. Deze locaties hebben gezamenlijk  één oudercommissie.  De oudercommissieleden overleggen en beslissen de algemene onderwerpen gezamenlijk. Wanneer een onderwerp betrekking heeft op één locatie dan zullen de leden van deze locatie hier een definitief oordeel over geven.

Jottum! betrekt de oudercommissie bij keuzes en veranderingen in de organisatie. Ook vraagt Jottum! advies aan de oudercommissie met betrekking tot verschillende onderwerpen, waaronder beleidspunten, informatie aan ouders, informatie aan medewerkers etc. Er vindt overleg plaats tussen de leden onderling en tussen de Jottum! directie en de oudercommissie. Overleg vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. Dit is tevens afhankelijk van de urgentie van het onderwerp.

Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club voor BSO zijn op zoek naar Energieke, Open, Enthousiaste, Iniatiefrijke, Gezellige en Eerlijke Ouders die op een fijne manier feedback aan ons kunnen geven. Zo dragen wij er gezamenlijk zorg voor dat de kwaliteit van Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club hoogt blijft en dat de Jottum! organisatie zich onderscheidt in haar branche.

De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie/kantoorteam over het te voeren beleid en

  • houdt toezicht op de implementatie en naleving van de kwaliteitseisen.
  • organiseert activiteiten, bijvoorbeeld een ouderavond.
  • informeert de ouders met een nieuwsbrief via de website.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie? U bent van harte welkom! U kunt contact opnemen met Jottum! Kinderdagverblijf.

 

Loading...