LRK nummers Jottum!

De registratienummers van Jottum! Kinderdagverblijf in het landelijk register (LRK)

Jottum! Kinderdagverblijf pand 21;  802600001

Jottum! Kinderdagverblijf pand 18;  161618200

Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang;  199187071