De weg was recht..De weg was krom. Gaat er iets mis? Of mist u iets?

Jottum! Kinderdagverblijf is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). Indien een ouder een klacht heeft kan de ouder deze indienen bij de SKK.
De voorkeur gaat er naar uit dat ouders in eerste instantie vragen en opmerkingen bespreken met de Pedagogisch Medewerkers. Vanuit hun beroepshouding reageren de Pedagogisch Medewerkers alert en professioneel op de signalen die ouders aangeven. Wanneer de Pedagogisch Medewerker en ouder er samen niet uitkomen wordt de directie om advies gevraagd.

Jottum! Kinderdagverblijf heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Via deze link kunt u het beleid Interne Klachtenregeling inzien.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

Loading...