Groepen

Jottum! kinderdagverblijf heeft twee locaties.

Over de twee locaties verdeeld zijn er drie babygroepen, drie peutergroepen en één BuitenSchoolse opvang.

De groepen en de Pedagogisch medewerk(st)ers stellen zich aan u voor..