Bij Jottum! delen de 45 pedagogisch medewerkers de mening dat de ontwikkeling van een kind zich niet laat opjagen. ,,Hoeveel pedagogisch verantwoord en ontwikkelingsgericht speelgoed er ook over een kind wordt ‘uitgestort’, het tempo van de ontwikkeling gaat er niet sneller door. Onze pedagogisch medewerkers sluiten aan bij wat het kind kan en vullen aan wat het kind niet kan. Op deze manier wordt het vertrouwen van het kind in zijn eigen kunnen versterkt’’, licht Ilona Nieuwenhuis toe.

Jottum! Kinderdagverblijf is een organisatie in Ede met drie vestigingen. Jottum! Kinderdagverblijf verzorgt Buiten Schoolse Opvang (BSO) van 4 tot 12 jaar en Kinderopvang van 0 tot 4 jaar. Er komen steeds meer berichten in de media over kinderen onder de 4 jaar die naar school mogen gaan…

Bron: Ede Stad

Loading...