Voor Schoolse Opvang op de BSO

Het is mogelijk gebruik te maken van de Voor Schoolse Opvang (VSO) op de BSO. Dit kan bij een minimaal aantal van vijf kinderen per dag, wannneer uw zoon of dochter naar één van de drie scholen rondom Jottum! gaat (Koningin Beatrixschool, Fransiscusschool en Basisschool Uniek).

Bij onvoldoende aanmeldingen bieden wij de mogelijkheid de VSO op maandag, dinsdag en donderdag te combineren met Jottum! Kinderdagverblijf. Uw kind wordt dan opgevangen op een (peuter) groep van het Kinderdagverblijf. Een Pedagogisch Medewerker van Jottum! brengt uw kind(eren) naar school.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Jottum! Club voor BSO.