VVE met Uk en Puk!

De Gemeente Ede heeft Jottum! subsidie toegekend voor een VVE opleiding voor alle Jottum! Kinderdagverblijf medewerkers. In november 2015 zijn alle medewerksters geslaagd!

Voor en Vroegschoolse educatie

Soms kan een kind wat extra ondersteuning in zijn ontwikkeling gebruiken. Vanaf 2013 krijgen kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand van het consultatiebureau een VE-indicatie (‘Verklaring voor deelname aan VVE’). Voor en Vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in het basisonderwijs en voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Deze kinderen lopen grote kans om achterop te raken voor dat zij aan de basisschool beginnen. Door VVE kunnen de kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool.

Met een afgeronde opleiding kunnen ook kinderen met een VVE indicatie worden opgevangen op Jottum! Kinderdagverblijf. Zij hoeven dan niet naar een speciale peuterspeelzaal of medisch kleuterdagverblijf in een andere buurt. Wilt u meer weten over VVE? Kijkt u eens op deze site;
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve.html.

Jottum! heeft gekozen voor de “Uk en Puk” methode/opleiding

Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen! Samen met de docent hebben wij afgesproken dat ook de Jottum! speerpunten een belangrijke rol hebben gespeeld  tijdens de opleiding.

Wilt u meer weten over Uk en Puk? Kijkt u dan op http://www.pukenko.nl/Uk-Puk/Uitgangspunten-1/Uk-Puk-als-totaalpakket.htm of vraagt u het aan een medewerkster op de groep!

Misschien heeft u de pop Puk al voorbij zien komen op de groep?

Welkom puk

Bewaren