De Jottum! PeuterClub

Wetenswaardigheden over de Jottum! PeuterClub

De Jottum! PeuterClub biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

EmmaBij de Jottum! PeuterClub ontmoeten de kinderen elkaar in groepsverband.
Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met elkaar door gezamenlijke activiteiten. Door de omgang met andere kinderen leren  kinderen wat hun gedrag voor uitwerking heeft op elkaar. Mede daardoor krijgen zij inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze een scala aan reactiemogelijkheden. Kinderen die met elkaar omgaan in groepsverband leren al op jonge leeftijd de betekenis van delen, helpen, rekening houden met een ander, omgaan met conflicten en opkomen voor zichzelf.

Bij de Jottum! PeuterClub krijgt uw kind de ruimte en gelegenheid om zich lichamelijk en creatief te ontwikkelen. Buiten spelen, ruimte ervaren, fietsen, spelen in de bouwhoek, de autohoek of de poppenhoek en actief zijn met bijvoorbeeld klei, verf, lijm, water en zand.

Natuurlijk wordt veel aandacht besteed aan de Jottum! speerpunten
Ontspannen & Bewegen, Anders Voorlezen, Klassieke Muziek, Natuur en Gezonde Voeding.

Kiest u voor de Jottum! PeuterClub dan weet u dat uw kind

  • deskundige en ervaren medewerk(st)ers om zich heen heeft.
  • wordt ondersteund en gestimuleerd in de ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden.
  • verblijft in een veilige,  gezellige en vertrouwde groep (maximaal 16 kinderen).
  • En..vanuit ons vaste dagprogramma biedt de Jottum! PeuterClub uw kind structuur.

Wanneer is de Jottum! PeuterClub open?

De Jottum! PeuterClub is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 11.30 uur en van 13.15 uur tot 16.15 uur. Binnen deze tijd kunt u uw kind brengen en halen.
Wij bieden de peuteropvang aan 52 weken per jaar, opvang in de 40 schoolweken is ook mogelijk.

Pedagogisch Medewerkers  en Stagiaires

De Pedagogisch Medewerkers, met een Hoofdletter geschreven, die bij De Jottum! PeuterClub werken zijn enthousiast en gekwalificeerd. Zij werken in teamverband op een groep. De Pedagogisch Medewerkers kunnen worden bijgestaan door een stagiaire. Een stagiaire is altijd boventallig. Gezamenlijk zetten zij zich in om het voor uw kind zo prettig mogelijk te maken.

De Groepsruimte

De Jottum! PeuterClub is vooralsnog geïntegreerd in onze bestaande peutergroep “Ot en Sien”, aan de  Mondriaanstraat 21. In deze groep verblijven ook kinderen die gebruik maken van onze kinderopvang en dus de hele ochtend of de hele dag op de groep zijn.

Combineren van Opvang

Wenst u De Jottum! PeuterClub en Jottum! Kinderdagverblijf met elkaar te combineren?, dat kan indien het op verschillende dagen is. U komt dan, bijvoorbeeld, de dinsdag de hele dag met uw peuter naar Jottum! Kinderdagverblijf en de woensdag ochtend naar de Jottum! PeuterClub.

Maaltijden/gezonde voeding

Het eten en drinken, tussendoortje in de ochtend of middag, is bij de prijs inbegrepen. De Jottum! PeuterClub zorgt voor gezonde voeding voor uw kind. Tijdens de intake op de groep wordt u verteld wat Jottum! aan voeding biedt.

Verschonen/extra kleding

U brengt zelf voldoende luiers mee.
Wij vragen ook aan de ouders om standaard in de tas van het kind extra reserve kleding te doen.

Tarieven

Bij Jottum! hanteren wij verschillende opvangtarieven voor babyopvang, peuteropvang, PeuterClub opvang en flexibele opvang.
Omdat de opvang voor een ieder persoonlijk en op maat is adviseren wij u contact met ons op te nemen voor meer informatie over de opvangkosten en de berekeningen.
Op basis van uw wensen bekijken wij welke opvang het best bij uw situatie past.

De tarieven kunt u aanvragen via 0318-618729 of info@jottumkinderdagverblijf.nl

U kunt verschillende opvangvormen met elkaar combineren.

Op de website van de belastingdienst.nl kunt u berekenen wat u in uw situatie terug ontvangt van de belastingdienst.

Onze LRKP nummer voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst
Mondriaanstraat 21                     802600001

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt, studeert, een traject volgt om werk te vinden of als u verplicht een inburgeringcursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Op de website van de belastingdienst.nl kunt u een proefberekening maken, u weet dan wat u netto betaalt aan de PeuterOpvang van uw kind. De Jottum! PeuterClub is geen Peuterspeelzaal, Jottum! ontvangt geen subsidie vanuit de Gemeente Ede.