Fransiscusschool & Samenwerking

De Fransciscusschool is een van onze ‘buur’scholen.
Jottum!Kinderdagverblijf is een samenwerkingsverband gestart met de Franciscusschool door diverse activiteiten voor 3 tot 4 jarigen aan te bieden.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Werklessen met het accent op sensomotorische activiteiten en prikkelverwerking.
  Hierbij staan ervaringen opdoen, ontdekken, het inzetten van zintuigen en stimulering
  van taal/woordenschat centraal.
 • Bewegingslessen om taal, zinsbouw, ruimtelijk inzicht, sociaal emotionele ontwikkeling,
  zelfvertrouwen en bewustwording van het lichaam te stimuleren.
 • Drama en prentenboek – woordenschat, taal, zinsbouw en inlevingsvermogen te
  stimuleren. Wij maken gebruik van muziek, yoga en dramatische vorming.
 • Activiteiten rondom de moestuin
 • Samen buitenspelen

Op verschillende dagen gaat Jottum! Kinderdagverblijf met in totaal 10 kinderen van 3 jaar en ouder naar de Franciscusschool. De samenstelling van groep is elke week anders. Er blijven altijd een of twee Jottum! medewerkers bij de kinderen.

Wij zijn erg enthousiast omtrent dit project en vinden het boeiend en interessant dat wij op deze manier ook andere activiteiten kunnen aanbieden aan de Jottum! kinderen.

http://www.franciscusschool-skovv.nl/Kinderen/Groep-1-2-A-Parels/art/11125/samenwerken-is-win-win